Czy nauczycielom należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

W listopadzie dużo mówiono o kwestii udzielania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Jedną z dominujących niewiadomych okazało się być pytanie, czy nauczycielom należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. O odpowiedź poprosiłam radcę prawnego specjalizującego się w prawie pracy oraz prawie oświatowym. 

Wyrokiem z dnia 2 października 2012 roku, Trybunał Konstytucyjny uznał art. 130 § 2 (1) Kodeksu pracy za niezgodny z ustawą zasadniczą. Artykuł ten stanowił, że jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, święto przypada w dniu wolnym od pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy pracownika. Na skutek tego wyroku, wskazany przepis stracił moc i obecnie obowiązuje jedynie art. 130 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest w przyjętym okresie rozliczeniowym udzielić pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. W tym roku dotyczy to Święta Niepodległości (11 listopada) , a w roku 2018 Święta Trzech Króli (6 stycznia).

WAŻNE!
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie zostanie udzielony nauczycielom zatrudnionym w publicznych placówkach oświatowych, jeżeli w tym dniu nie pracowali.

Czas pracy nauczycieli regulowany jest przez Kartę nauczyciela, nie kodeks pracy.

Zgodnie z art. 42c ust. 1:

1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub – jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole – dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.
Ust. 3 i 4 tego samego art. wskazują, iż za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamiast dnia wolnego, odrębne wynagrodzenie. Za pracę w święto przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, również otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Nauczyciele zatrudnieni zarówno w szkole feryjnej, jak i nieferyjnej, otrzymują zatem inny dzień wolny (lub ewentualnie wynagrodzenie ze 100% dodatkiem), tylko jeżeli pracowali w dniu wolnym lub w święto.
Autor: Marietta Buszka, radca prawny
Podstawa prawna
1. Wyrok TK z dnia 2 października 2012 r. K 27/11
2. Art. 130 § 2 Kodeksu pracy
3. Art. 42c ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Karty nauczyciela

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*