Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Jak faktycznie wygląda proces wystawienia dokumentu oraz przekazania go do pracodawcy?

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Do 30 czerwca 2018 roku dokumenty te mogą być wystawiane zarówno w formie elektronicznej, jak również w formie papierowej. Od 1 lipca 2018 roku forma papierowa dokumentu całkowicie wyjdzie użytku, a lekarze będą zobligowani do wystawiania dokumentów poświadczających chorobę pracownika jedynie w formie elektronicznej.

Jak działają elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Elektroniczne zwolnienie lekarskie wystawiane jest za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Lekarz, po jego wystawieniu, dokonuje podpisania dokumentu za pomocą certyfikatu ZUS, profilu zaufanego ePUAP bądź kwalifikowanego certyfikatu. Certyfikat ZUS jest bezpłatny. Jego ważność to 5 lat, a po upływie tego czasu można zawnioskować o jego przedłużenie.

Tak przygotowany dokument trafia bezpośrednio do ZUS, ten z kolei przekazuje go na portal pracodawcy pracownika, który skorzystał z wizyty u lekarza. O ile oczywiście pracodawca taki portal posiada (poniżej informacja na temat, którzy pracodawcy zobligowani są do założenia swojego konta na PUE ZUS).

Jakie ułatwienia wynikają z elektronicznych zwolnień lekarskich?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) mogą być wystawiane tylko przez lekarzy posiadających profil PUE ZUS lub zintegrowaną z profilem aplikację gabinetową. Każdy lekarz musi zatem takie konto utworzyć do końca czerwca 2018 roku. Samo wystawienie dokumentu trwa zdecydowanie krócej niż wystawienie jego tradycyjnego odpowiednika. Lekarz podczas wprowadzania danych pacjenta do systemu, ma bowiem dostęp do jego danych osobowych, numeru NIP pracodawcy odprowadzającego za niego składki, bazy adresów itp. Finalnie zatem sam proces wystawienia zwolnienia lekarskiego jest zdecydowanie szybszy.

Co ważne, wystawienie zwolnienia jest możliwe również podczas wizyty domowej. Lekarz może to zrobić za pomocą urządzenia mobilnego.

E-ZLA to również ułatwienia dla pracodawcy i pracownika. Ten pierwszy nie musi już czekać, na otrzymanie zwolnienia od pracowników, celem prawidłowego ich zewidencjonowania. Drugi natomiast, nie ma już obowiązku przekazania dokumentu do pracodawcy. Pracodawca, co do zasady, otrzyma bowiem dokument bezpośrednio na platformę PUE (zwolnienie otrzymają osoby upoważnione przez pracodawcę do otrzymywania tego rodzaju dokumentów).

Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciążył na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

Pracodawca, który nie posiada profilu PUE a elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika

Jeżeli pracodawca nie posiada profilu PUE, pracownik otrzymuje wydruk zwolnienia lekarskiego. Informacja na temat tego czy pracodawca posiada profil będzie widoczna w systemie, dzięki czemu lekarz już na etapie wystawiania dokumentu będzie wiedział czy przekazać pacjentowi wydruk wystawionego zwolnienia lekarskiego.  Również pracownik powinien posiadać informację na temat tego czy lekarz powinien mu przekazać wydruk zwolnienia. Pracodawca miał bowiem obowiązek poinformować swoich pracowników o konieczności dostarczania mu wydruków dokumentów w terminie do 31 grudnia 2015 roku.

Jeżeli pracodawca zatrudniający mniej niż 5 osób, zdecyduje się na założenie profilu, powinien poinformować swoich pracowników o tym fakcie (pracownik nie będzie już miał obowiązku dostarczania wydruku e-ZLA do pracodawcy).

Co ważne, wydruk zwolnienia trzeba przekazać pracodawcy nawet w sytuacji, kiedy nie jest on Płatnikiem zasiłku, dokument stanowi bowiem podstawę do usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że wystawione zwolnienie powinno zostać skrócone, wystawi dokument ZLA/K. Podobnie jak standardowe zwolnienie lekarskie, dokument będzie przekazany na platformę pracodawcy, w związku z czym pracodawca ekspresowo otrzyma informację o tym, że pracownik powinien stawić się w pracy.

Błąd w e-ZLA 

Jeżeli lekarz otrzyma informację o błędzie w dokumencie (bądź ten błąd zauważy), może w ciągu 3 dni stwierdzić nieważność wystawionego dokumentu oraz przekazuje do ZUS:

informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd, albo

informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, w którym został popełniony błąd oraz nowe zaświadczenie lekarskie e-ZLA (zawierające identyfikator i datę jego wystawienia, po sprostowaniu tego błędu, uwierzytelnione z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP).

Jeżeli podjęcie powyższych działań nie jest możliwe w terminie 3 dni roboczych, z powodu zewnętrznych czynników uniemożliwiających ich wykonanie, lekarz może ich dokonać w terminie 3 dni roboczych od  ustania przyczyn skutkującą niemożnością ich dokonania.

Więcej informacji na temat elektronicznych zwolnień lekarskich można znaleźć na stronie ZUS.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*