Wyłączenie odpowiedzialności

Artykuły oraz treści umieszczane na niniejszym blogu nie stanowią porady ani opinii prawnej.

Zamieszczone materiały odzwierciedlają  indywidualne poglądy Autorki bloga na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy roszczeń osób trzecich.
Czytelnik wykorzystujący poglądy przedstawione przez Autorkę dla własnych potrzeb czyni to jedynie na własną odpowiedzialność.