Jak powinny wyglądać obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia?

Jak powinny wyglądać obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia pracownika? To pytanie często zadawane jest przez osoby rozpoczynające swoją przygodę z kadrami i płacami. Dzisiaj zmierzymy się z tym tematem.

Art. 153.

§ 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§ 1. Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

Analizując powyższe zapisy:

  • Pracownik podejmując pierwszą pracę nabywa prawo do urlopu w wymiarze 1/12 urlopu określonego Art. 154. § 1. (nie mając odpowiedniego stażu będzie to 1/12 z wymiaru 20 dni);
  • Pracownik nabywa prawo do urlopu po każdym przepracowanym miesiącu. Oznacza to, że jeżeli zatrudnienie zostanie zakończone w pierwszym miesiącu zatrudnienia – pracownik nie nabędzie prawa do urlopu;
  • Kalkulacja urlopu w sposób wskazany powyżej następuje tylko w pierwszym roku zatrudnienia, niezależnie od tego ile stosunków pracy zostanie zawartych w trakcie tego roku;
  • W kolejnym roku, od rozpoczęcia pierwszej pracy,  pracownik nabędzie prawo do urlopu w pełnym wymiarze, na zasadach ogólnych.

 

Przykład 1.

Pracownik rozpoczyna zatrudnienie 1 października 2017 roku. Umowa na okres próbny zostaje rozwiązana 20 października. Czy pracownikowi należy się za ten okres prawo do urlopu wypoczynkowego?

Pracownik nie nabył prawa do urlopu – nie przepracował pełnego miesiąca. 

Ważne!
Miesiąc pracy pracownika, z upływem którego nabywa on prawo do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym podjął pierwsze zatrudnienie, upływa w przeddzień dnia, który datą odpowiada początkowemu biegowi okresu zatrudnienia.


Przykład 2.

Pracownik rozpoczyna swoją pierwszą pracę 2 grudnia 2017 roku. Czy za grudzień nabędzie prawo do urlopu?

Pracownik nie nabędzie prawa do urlopu za grudzień, nie przepracuje bowiem miesiąca w pierwszym roku zatrudnienia. 1 stycznia nabędzie natomiast prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w 2018 roku.

Czy wymiar urlopu w przypadku pierwszej pracy ulega zaokrągleniu?

Najczęściej pojawiającym się pytaniem, w zakresie kalkulacji wymiaru urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia, jest problematyka zaokrąglania wymiaru tego uprawnienia. Otóż pierwszy urlop jest wyjątkiem w zakresie zaokrąglania wymiaru urlopu w górę do pełnych wartości. Proporcjonalne zaokrąglenie wymiaru urlopu następuje jedynie w wypadku kalkulacji wymiaru urlopów określonych art. 155(1) oraz art. 155(2).

Podstawa prawna
Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. Zm.)

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*