Komu przysługują autorskie koszty uzyskania przychodu w 2018 roku?

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza katalog podmiotów mogących skorzystać z 50%-owych kosztów uzyskania przychodu. Komu przysługują autorskie koszty uzyskania przychodu w 2018 roku?

Katalog osób uprawnionych

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych wprowadza katalog osób mogących korzystać z przywileju korzystania z 50% – owych kosztów uzyskania przychodu.

Art. 22 ust. 9b ustawy stanowi, iż autorskie koszty uzyskania przychodu można stosować do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu,
urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki,
twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa
artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej
i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury,
wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów
obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5) publicystycznej.

50% koszty uzyskania przychodu mogą zatem nadal stosować m. in. architekci, pisarze, malarze, aktorzy, tancerze, reżyserzy, programiści. Nie mogą natomiast, co jest zmianą w stosunku do dotychczas stosowanych praktyk, m. in. pracownicy agencji reklamowych, marketingowych, czy też tłumacze.

Co ważne, jeżeli działalność nie znajduje się na określonej ustawą liście, korzystanie z autorskich kosztów uzyskania przychodu nie będzie możliwe. Uwagę zwraca również fakt, iż ustawodawca nie wskazał wprost zawodów, które będą mogły skorzystać z uprawnienia, wskazując jedynie rodzaj działalności, co w dalszym ciągu daje szansę na interpretację tego, kto tak naprawdę będzie korzystał z tego prawa. Czas pokaże w jakim kierunku organy podatkowe będą zmierzać w interpretowaniu niniejszych przepisów.

Limit kwotowy

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniła również limit kwotowy 50% – owych autorskich kosztów uzyskania przychodu. Dotychczas limit ten stanowiła 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42 764 zł. Znowelizowany art. 22 ust. 9a stanowi, iż:

W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa
w ust. 9 pkt 1–3, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego
przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Limit autorskich kosztów uzyskania przychodu wynosi zatem: 85 528 zł.

 

Podstawa prawna
1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.)

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*