Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi niepełnosprawnemu

W związku z istniejącymi wątpliwościami w sprawie obniżania pensum nauczycielom niepełnosprawnym i stosowania wobec nich przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawodawca od 1 września 2018 roku wprowadził nowy przepisy do ustawy Karta nauczyciela.

Zgodnie z nim nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

Przykładowo, w przypadku 18-godzinnego pensum nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze etatu zaliczany do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności powinien realizować 16 godzin pensum tygodniowo. Poniżej kalkulacja:

35/40 x 18= 15,75 (≈16)

 

35 – wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na pełny etat

40 – pełny wymiar czasu pracy

18 – wymiar pensum

 

Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela. Nauczyciel pozostaje zatem zatrudniony w dotychczasowym wymiarze etatu.

 

UWAGA!
Nauczycielowi korzystającemu z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych.

 

W przypadku gdy nauczyciel nie chce, aby obniżenie wymiaru zatrudnienia miało do niego zastosowanie  lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą musi, na jego wniosek, wyrazić na to zgodę.

Autor: Marietta Buszka, radca prawny

 

*pensum – określona liczba zajęć dydaktycznych lub naukowych, do odbycia których jest zobowiązana każda osoba nauczająca w danej placówce oświatowej

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776)
2. Ustawa Karta nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*