Zmiany w przepisach w 2018 roku

Koniec roku to z całą pewnością moment kiedy trzeba sprawdzić co “w trawie piszczy” i jakie zmiany w przepisach uszykował dla nas ustawodawca. W dzisiejszym wpisie przedstawię małe podsumowanie tego co nas czeka w 2018 roku.

Jeden przelew ZUS

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku, wszystkie składki ZUS (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), mają być wpłacane na jeden rachunek bankowy. Dotychczas składki były wpłacane na 3 różne rachunki bankowe dedykowane poszczególnym ubezpieczeniom.

Składki ZUS mają być opłacane na indywidualny rachunek bankowy, a ZUS dokona proporcjonalnego podziału wpłat zgodnie z ostatnio złożoną przez Płatnika deklaracją. Jeżeli Płatnik będzie posiadał zaległości w spłacie zobowiązań wobec ZUS, bieżąca wpłata zostanie zaksięgowana na poczet zaległości wraz z odsetkami.

Wyższa płaca minimalna

Płaca minimalna w 2018 roku wyniesie 2.100,00 zł brutto (czyli ok. 1.530,00 zł netto).  Zmiana płacy minimalnej oznacza podniesienie minimalnej stawki godzinowej, która począwszy od 1 stycznia 2018 roku wyniesie 13,70 zł za godzinę pracy dla określonych umów cywilnoprawnych.

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Rozporządzenie wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie będzie dotyczyć wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jego przepisy zastąpią aktualną ustawę o ochronie danych osobowych oraz spowodują szereg zmian w kodeksie pracy. Nowe regulacje, dotyczyć będą m.in. tego jakie dane będą mogły być przechowywane przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika.

Zakaz handlu w niedzielę

Od 1 marca 2018 roku zacznie obowiązywać ustawa o zakazie handlu w niedzielę. Ustawa wprowadza zakaz handlu w dwie niedziele miesiąca – pierwszą i ostatnią. Z punktu widzenia prawa pracy, oznacza to wprowadzenie dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy dla osób, które do tej pory nie posiadały przywileju wolnej od pracy niedzieli.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*